Thông tin khách hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng

Sản phẩm

Bồn nước inox Đại Thành I1.500 Ngang - SUS 304  × 1 5,863,200

Tạm tính

5,863,200

Tổng

5,863,200

Phương thức thanh toán


Phương thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.


Thành tiền:   5,863,200

loader