Thông tin khách hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng

Sản phẩm

THÁI DƯƠNG NĂNG ECO 280 LÍT  × 1 10,350,000

Tạm tính

10,350,000

Tổng

10,350,000

Phương thức thanh toán


Phương thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.


Thành tiền:   10,350,000

loader